O nama

Urolozi Prim dr Petar Dragičević i Dejan Dragičević

Prim dr Petar Dragičević i dr Dejan Dragičević

Prim dr Petar Dragičević je medicinski fakultet u Beogradu završio 1962 god. Do osnivanja ordinacije radio je u KBC Zvezdara. Bavi se bolestima bubrega i urinarnim infekcijama.

Prof. dr Dejan Dragičević radi na Urološkoj Klinici u Beogradu i predaje Urologiju na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Diplomirao je 1991 god sa prosečnom ocenom 9,11 . Specijalistički ispit iz Urologije je položio 1999 god. Magistrirao je sa temom tumora bubrega 1998 god., a doktorsku disertaciju iz oblasti

Urolog doc dr Dejan Dragičević

Prof. dr Dejan Dragičević

tumora urotelijuma je odbranio 2006 godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Autor je više radova koji su objavljeni u najeminentnijim svetskim časopisima (European Urology, British Journal of Urological Surgeons, Urologia Internationalis, Urological Oncology, Progres en Urologie) iz oblasti urologije. Za deo svoga rada iz doktorske disertacije dobio je nagradu evropske asocijacije urologa na medjunarodnom kongresu u Solunu 2006 godine. Usavršavao se u dva navrata na Salzburskim urološkim seminarima. Bio je sekretar Urološke sekcije Srbije do 2011 god. Član je Evropskog i svetskog udruženja Urologa. U svom svakodnevnom kliničkom radu bavi se dijagnostikom urogenitalnih oboljenja i konzervativnim i hirurškim tretmanom pacijenata sa ovim oboljenjima.