Ultrazvuk testisa

slika UZV testisa pokazuje hidrokelu

Ultrazvuk testisa pokazuje hidrokelu

Ultrazvuk se često koristi u dijagnostičke svrhe u urologiji za ispitivanje bubrega, mokraćne bešike, prostate, penisa i testisa. Ultrazvuk testisa se danas koristi kao nastavak fizikalnog pregleda genitalnih organa muškarca. Anatomska lokalizacija testisa odmah ispod kože dozvoljava da se ultrazvučno ispitivanje radi sa visoko frekventnim sondama , takozvanim linearnim sondama koje proizvode odličnu rezoluciju slike. Dodatno uključivanje color Dopler ultrazvuka obezbedjuje da se u isto vreme može posmatrati i morfologija testisa i protok krvi kroz testise.

 

Ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika omogućava visoki stepen tačnosti u razlikovanju intratestikularnih od ekstratestikularnih bolesti i u otkrivanju intratestikularne patologije. Ultrazvuk ima značajno mesto u otkrivanju tumora testisa koji se prikazuju kao solitarne ili difuzne promene u samom tkivu testisa. One mogu biti hipoehogene ili hiperehogene u odnosu na normalno tkivo testisa. Nakon povreda značajno je mesto ultrazvuka kako u dijagnostici tako i u praćenju regresije hematoma testisa. Različite cistične promene se takođe mogu pratiti i godinama u skrotumu pacijenata i najčešće ne pokazuju sklonost ka malignoj alteraciji.

 

slika ciste epididmisa

Cista epididmisa

Akutni skrotum

Ultrazvučna dijagnostika ima i značajno mesto u otkrivanju svih stanja u skrotumima koje se se zajedničkim imenom nazivaju akutni skrotum. To je u stvari sinonim za iznenadno nastali bol u skrotumu. Najavažnija stanja koja mogu izazvati ovaj bol su : torzija testisa, akutni epididimitis, tumor testisa, hidrocela, hematocela, akutni angioneurotski edem skrotuma kod dece, ubod insekta kod dece ili postojanje ingvinalne kile.

 

Prednosti i mane

Glavne prednosti ultrazvučne dijagnostike su što se lako izvodi, postoji visoka tolerancija od strane pacijenta za ovu metodu, nije invazivna, nema jonizujućeg zračenja, relativno je jeftina i široko se primenjuje. Mane ove metode su relativno nizak signal na nivo zvuka, tkivna nespecifičnost,ograničeno polje gledanja i zavisnost od same individualne veštine i umeća samog lekara koji radi ultrazvuk, kao i izgled samog pacijenta tj. habitus pacijenta. Pročitajte i tekst doc. dr Dejana Dragičevića o karcinomu testisa